top of page

Курс

Системи керування виробничими операціями MOM та стандарти інтегрування. Базовий курс.

Про курс

У цьому курсі даються основні засади функціонування систем керування виробничими операціями (MES/MOM), принципи та стандарти їх інтегрування з іншими системами (АСУТП, ERP, EAM та інших.). На практичних заняттях розробляючи прототип системи MOM для прикладу молочного виробництва слухачі зможуть отримати уявлення про основні діяльності з робзроблення системи керування виробничими операціями. Основою теоретичної частини цього курсу є стандарт IEC 62264 (ISA-95), який діє у тому числі на території України (ДСТУ EN 62264).

About

Програма курсу

Цільова аудиторія: інженери виробничих відділів підприємства, начальники виробництва, начальники підрозділів, головні технологи, технічні директори, керівники IT-департаментів виробничих підприємств, інтегратори.

Основні теоретичні теми курсу

 • Функції та загальні принципи побудови інтегрованої системи керування виробничим підприємством

 • Стандарти інтегрування IEC 62264 (ISA-95). Основні моделі.

 • Функціональна та технічна структура системи керування виробництовм (MOM)

 • Модель керування операціями основного виробництва (Production)

 • Означення матеріалу (Material)

 • Означення персоналу (Personel)

 • Означення устатковання (Equipment) та активів (Asset)

 • Означення продукту (Product)

 • Детальне календарне планування (Scheduling)

 • Збір даних, диспетчерування та керування виконанням

 • Аналіз ефективності, ключові показники ефективності KPI, стандарт ISO 22400

 • Внутрівиробнича простежуваність

 • Взаємодія з рівнем АСУТП, використання OPC UA для інтегрування

 • Взаємодія з рівнем ERP, огляд B2MML

По завершенні курсу учасники:
отримають знання про функції систем рівня MES/MOM, про стандарти IEC 62264 та ISA-95, зможуть формувати завдання на розробку систем рівня MOM, визначати основні моделі ресурсів виробничого підприємства, отримають навички в роботі з конкретною системою MES/MOM для кращого розуміння.

Початкова підготовка: загальні знання про виробничі операції на підприємствах.

Форма проведення: онлайн

Тривалість: 40 годин

Старт курсу: червень 2023

Syllabus
Course applicatin form
bottom of page