top of page

Курси отримання навичок IT для спеціалістів з автоматизації

За необхідності інтегрування систем керування технологічними процесами та різноманітних IT-систем виникає запитання «Хто саме буде цим займатися?» . Хоч для інтегрування використовуються IT-технології, мало ймовірно, що спеціалісти IT братимуть на себе роботи по розробленню частини проекту АСУТП навіть в частині інтегрування. Інструменти та засоби промислової автоматизації що мають місце в частині інтегрування потребують участі в цьому спеціалістів з автоматизації. А це в свою чергу приводить до наявності в них відповідних компетенцій. У той же час в Україні відчувається відсутність необхідних IT навичок у більшості спеціалістів з автоматизації, і це є одним із серйозних бар’єрів діджіталізації промислового виробництва в Україні.

Виходом з цієї ситуації є підсилення освітніх програм підготовки студентів в ЗВО потрібними IT-компетентностями та створення курсів для перепідготовки програмістів АСУТП, в область діяльності яких входить або може входити інтегрування з ІТ.

Для ЗВО, що готовлять кадри з автоматизації, це є серйозним викликом, адже з одного боку необхідно надати достатній об’єм знань потрібних для інтегрування, а з іншого – не обтяжувати освітню програму мовами програмування, що не є вживаними при розробленні систем автоматизації. Для навчальних центрів перепідготовки кадрів задача є ще складнішою, адже весь об’єм компетенцій треба надати в межах кількох курсів, які обмежені в часі.

Розуміючи потребу ринку кілька років ми вирішили розробити навчальний курс по технологіям IoT спеціально для автоматників і без необхідності вивчення якоїсь із нових мов програмування, які не є обов’язковими в розробленні ПЗ для АСУТП. Тобто курс мав бути розрахований на вивчення технологій IoT а не нових мов програмування. Ми знайшли рішення, вибравши в якості інструменту графічне середовище розроблення IoT-рішень - Node-RED. Цей інструмент дав можливість без занурення в деталі програмування ознайомитися з пулом технологій інтегрування, зокрема:

  • протоколи tcp/udp;

  • протокол HTTP та REST API;

  • протоколи IoT: MQTT;

  • основи кібербезпеки;

  • використання SQL та баз даних;

  • інтегрування з хмарними сервісами;

  • Git та GitHub.

Розроблену дисципліну було впроваджено в навчальний процес в Національному університеті харчових технологій вже на 1-му курсі підготовки https://github.com/pupenasan/ProgIngContrSystems, що дало можливість використовувати студентам отримані компетентності в наступних діяльностях на всіх інших курсах. Також дещо змінена дисципліна була впроваджена на магістерському рівні підготовки. Паралельно ми запустили подібний курс на комерційній основі в тренінгових центрах, і в 2020 році провели два курси в онлайн режимі і один в оффлайн. Ще до початку війни ми вдосконалили програму і підготовили ще один модуль для роботи з InfluxDB та основними сервісами Grafana, які достатньо широко зараз використовуються в IIoT.

Війна порушила всі плани, і сьогодні ми маємо нульову зацікавленість до даних курсів, і взагалі практичну відсутність попиту на будь які курси з боку українського ринку. Єдиним можливим варіантом є вихід на зовнішні ринки, і ми готові адаптувати та супроводжувати курси англійською мовою. Однак наразі залишається відкрите питання, чи є зацікавленість подібних курсів в Європі та США і чи можемо ми надавати подібні послуги за кордоном? Відповідь на це питання дасть нам можливість зосередитися на подальших діях в розвитку.

Окрім технологій інтеграції IIoT наразі розробляється курс по комп’ютерним мережам, спеціально розроблений для спеціалістів з автоматизації без надлишкової інформації, яка потрібна спеціалістам по мережам. По результатам впровадженням даного курсу напишемо окрему статтю.

92 перегляди0 коментарів

コメント


bottom of page